Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 10. 30

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) 35. § b) pont. 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével, Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek összevont 2021. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 1.904.415.780,- Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési bevétele tekintetében)

„a) működési költségvetési bevételét 1.147.000.595,- forintban, ezen belül

aa) működési célú támogatását államháztartáson belülről 521.035.973,- forintban,

ab) közhatalmi bevételét 129.047.000,- forintban,

ac) működési bevételét 488.302.320,- forintban,

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 8.615.302,- forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 129.162.256,- forintban, ezen belül

ba) felhalmozási célú támogatását államháztartáson belülről 129.162.256,- forintban,

bb) felhalmozási bevételét 0,- forintban,

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

c) finanszírozási bevételét 628.252.929,- forintban, ezen belül

ca) központi, irányítószervi támogatását 328.295.000,- forintban,

cb) 2020. évi pénzmaradványát 299.957.929,- forintban,

állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési kiadása tekintetében)

„a) a működési kiadásait 1.203.523.009,- forintban, ezen belül

aa) a személyi juttatásokat 309.389.000,- forintban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 51.036.000,- forintban,

ac) a dologi kiadásokat 687.807.300,- forintban,

ad) az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,

ae) az egyéb működési célú támogatásokat 147.290.709,- forintban,

b) a felhalmozási kiadásait 355.404.973,- forintban, ezen belül

ba) a beruházásokat 249.089.485,- forintban,

bb) a felújításokat 106.315.488,- forintban,

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0,- forintban,

c) a finanszírozási kiadásait 345.487.798,- forintban, ezen belül

ca) a központi, irányítószervi támogatását 328.295.000,- forintban,

cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 17.192.798,- forintban,

állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2021. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 299.957.929,- forintban határozza meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi tervezett pénzmaradványát 299.957.929,- forintban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi központi, irányítószervi támogatását 328.295.000,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi tartalékának összegét 26.647.714,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 25.009.149,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 1.638.565,- Ft-ban határozza meg.”

3. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 245.922.533,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 3.166.952,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 106.315.488,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.”

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

8. melléklet

6. melléklet

11. melléklet

7. melléklet

12. melléklet