Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 31 - 2021. 11. 01

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.10.31.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.