Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.29.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. §-ában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 166.607.915Ft-ra (Százhatvanhatmillió-hatszázhétezer-kilencszáztizenöt forintra) változik.

(2) A Kör. 4. §-ában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 207.925.430Ft-ra (Kettőszázhétmillió-kilencszázhuszonötezer-négyszázharminc forintra) változik.

(3) A Kör. 4. §-ában a költségvetési egyenleg 41.317.515Ft.

2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kör. 7. melléklete (Kimutatás a 2021. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021.szeptember 30-ától kell alkalmazni.