Tarcal község képviselő testületének 8/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről szóló 14/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 27

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§A rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           

3.§ (6) Az Integrált közösségi és Szolgáltató tér helyszínei, létesítményei:


a./ Hatputtonyos Borfalu (3915 Tarcal Rákóczi u. 4. és a hozzá tartozó kiállítóterem, 3915 Tarcal Fő u. 62.)


b./ Községi Könyvtár (3915 Tarcal, Árpád u. 1. )


c./ AGORA (3915 Tarcal, Fő u. 79.)


d./ Amfiteátrum, Aréna (3915 Tarcal 0164.hrsz.)


2.§A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Kovács Zoltán sk.                                                Butta László  sk.

            jegyző                                                            polgármester