Tarcal község képviselő testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 24.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28

Az önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet egységes szerkezetben az 1/2016.(II.24.) önkormányzati rendelettel.