Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 10. 30

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014 (XII.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014 (XII.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

10

Településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása”