Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 31 - 2021. 10. 31

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.31.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.