Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 10/2019 (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 31 - 2021. 10. 31

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 10/2019 (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.31.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba, és 2021. október 31-én hatályát veszti.

1. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.