Tarcal község képviselő testületének 6/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást                     1 278 294 726   Ft Költségvetési bevétellel

        1 039 784  485  Ft költségvetési kiadással

                       238 510 241   Ft költségvetési maradvánnyal


hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt faladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 1.2.,1.3.,1.4. mellékleten szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.,2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §A képviselő- testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


                            3. §


(1) A képviselő- testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az önkormányzati költségvetésről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet.Butta László sk.                                                               Dr. Kovács Zoltán sk.

polgármester                                                                    jegyző