Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 10. 31

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.10.30.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § (1)3

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2021.(V.6.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet4

2. melléklet5

3. melléklet6

4. melléklet7

5. melléklet8

6. melléklet9

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.