Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Ebergőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07 - 2021. 12. 13

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Ebergőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (X. 06.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.10.07.

Ebergőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ebergőc Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § A rendelet 2021. október 7 – án napján lép hatályba. E rendeletet 2021. október 6-án kihirdettem.

3. § Ez a rendelet 2021. november 3-án lép hatályba.

1. melléklet

A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei

1. Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzatai rendelete
A Polgármesterre átruházott hatásköröket a rendelet 3. §. 5. pontja határozza meg.

2. Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításának szabályairól.
Polgármesterre átruházott hatásköröket a rendelet 6. §. (2) bekezdés a)-p) pontjai tartalmazzák.

3. Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatáról
E rendeletben foglaltak vonatkozásában, a 7. §-ban foglaltak szerint, hatáskör gyakorlásának jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

4. Gyakorolja a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott hatásköröket.”