Tarcal község képviselő testületének 9/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.176.435.605 Ft

Költségvetési bevétellel731.876.555 Ft

Költségvetési kiadással


444.559.050 Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.-6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  7.1.- 8.2.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tarcal község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete.
Dr. Kovács Zoltán sk.

Butta László sk.

jegyző

polgármester


Mellékletek