Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa támogatás szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 29
a szociális tűzifa támogatás szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-az alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
1. AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: jelentős,
- gazdasági hatása: jelentős,
- költségvetési hatása: nem jelentős
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincs
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- az adminisztratív hatása nem jelentős.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
- a rendelet megalkotása pályázati feltétel.
- a rendelet elmaradásának következménye: a jogszabály alkotása a támogatási igény benyújtásának előfeltétele, elmaradása esetén az önkormányzati támogatási igény elutasításra kerül.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. INDOKOLÁS
A rendelet megalkotásának céljai a következők:
- az önkormányzat számára biztosított pályázati támogatási lehetőségnek való megfelelés, a támogatási igény benyújtása,
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.