Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 10. 30

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.