Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 06 - 2022. 03. 01

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.11.06.

Szőkedencs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba.

1. melléklet3

1

Az önkormányzati rendeletet a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.