Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 11. 05 - 2021. 11. 05

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.11.05.

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a Szőkedencs Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba.