Tarcal község képviselő testületének 12/2017 (VII.27.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 07. 28


Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


(1) A helyi népszavazást a polgármesternél a választópolgárok 10%-a kezdeményezheti.


(2) A képviselőtestület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az (1) bekezdésben meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.  

2.§


A rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba.
            Dr. Kovács Zoltán sk.                                                Butta László sk.
                     jegyző                                                                polgármester