CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2021.(X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 11. 01 - 2021. 11. 01

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2021.(X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2021.11.01.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet
Átruházott hatáskörök jegyzéke
Polgármesterre átruházott hatáskörök:
- közterület-használati engedélyek kiadása,
- települési támogatás iránti kérelmek elbírálása, hivatalbóli megállapítása
- szociális kölcsön kérelmek elbírálása,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása, hivatalbóli megállapítása
- településképi véleményezési eljárás lefolytatása,
- településképi bejelentési eljárás lefolytatása”