Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2013. 01. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2012. (XII. 13.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

                                  A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓLBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.  §     E rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területére, a területi védőnői és iskola védőnői ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra.2.  §     Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete hét területi és három iskola védőnői körzetet állapít meg az 1. mellékletben foglaltak szerint.3.  §     Ez a rendelet    2013. január  1. napján lép hatályba.B é k é s, 2012. december 12.
Izsó Gábor

polgármester

Tárnok Lászlóné

jegyző

                                                                                                 

                          

A rendelet kihirdetésre került: 2012. december 13. napján.Tárnok Lászlóné

        jegyző    

   


1. melléklet a 39/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

 • sz. területi védőnői körzet határaiBelterületi utcajegyzék:

Andor

Szabó Dezső

Árpád

Szamos

Álmos

Szív

Bánát

Széchenyi 11.

Bánvég

Széchenyi 17.

Bodoki Károly

Széchenyi 21.

Boglárka tér

Széchenyi  8.

Bólyai

Széchenyi  1.

Búzavirág

Széchenyi  2.

Csap

Piactér 1.

Előd

Széchenyi 4/2.

Fekete-Körös sor

Karacs T. 1.

Fülöp

Karacs T. 2.

Füzes

Karacs T. 3.

Halász

Karacs T. 4.

Harcsa

Karacs T. 5.

Hargita

Karacs T. 6.

Iskola

Karacs T. 7.

Katona

Karacs T. 8.

Keserű

Tátra

Kikötő

Tél

Körös

Telep

Körösi Csoma S.

Tündér

Köröspart sor

Vadvíz

Lórántffy

Váczi Mihály

Mátra

Vág

Nád u.

Zsibongó tér

Napsugár tér

Zsilip

Ótemető

Ótemető úti óvoda

Pacsirta

Korona úti óvoda

Pákász


Pásztor


Rákóczi


Révész


Révhajó


Rózsa


Sas


Sárhajó


Sátor tér


Síp


SulyomKülterület:


- Tanya VII. kerületnek a Kettős-Körös folyó és a Rosszerdei kövesút jobb oldala közötti területe

- Tanya VIII. kerület


 • sz. területi védőnői körzet határai
Belterületi utcajegyzék:


Ady 14/A-tól végig (folyamatos)

Nyíri

Ág

Sirály

Bartók

Sodrony

Bérenc

Summás

Bocskai

Szigetvári

Csíkos u. páros oldala

Szík

Epresköz

Szikszai

Fábián

Táncsics u. páros oldala 18-128.

Móricz Zs.

Tűzkút

Gagarin

Új

Galamb

Vásárszél 4.,9.,11., 13., 15.

Gólya

Jantyik utcai óvoda

Gőzmalom


Gyékény


Jámbor


Jantyik


Jégverem


Kastélyzug


Kasza


Kert


Kispince


Kittenberger K. tér


Kodály


Kopasz


Kubikos


Kürt


Liliom


Maróthy


MunkácsyKülterület:


- Nagykert

- Jégvermi kert

- Tanya IX. kerületnek a mezőberényi úttól jobbra eső része

- a mezőberényi földrajzi határ és a Kettős-Körös által határolt terület


 • sz. területi védőnői körzet határai
Belterületi utcajegyzék:


Baky


Bihari


Dankó


Erkel


Károlyi


Kecskeméti u. páratlan oldalon 33-tól, ill. páros oldalon 54-től


Kisfaludy


Kossuth 7.


Legelő u. páratlan oldalon 29-től, ill. páros oldalon 52-től


Lengyel L.


London


Mónus I.


Pesti


Pipacs


Prágai


Pusztaszeri


Soványhát


Táncsics 7-től a páratlan oldal


Törökvész


Tanácssor


Táborhely


Vadvirág


Epreskerti óvodaKülterület:


- Tanya IX. kerületnek a mezőberényi úttól balra eső része


 • sz. területi védőnői körzet határai
Belterületi utcajegyzék:Arany J.

Kölcsey

Attila

Körgát

Bajza

Lánc

Báthory

Mátyás király u. a páros oldalon a 16-tól, ill. a páratlan oldalon a 25-től

Bercsényi

Mikes

Borosgyáni

Mikszáth

Csabai u. páros oldala

Oláh M.

Csipke

Szabadkai u. a páros oldalon a 30-tól, ill. a páratlan oldalon a 29-től

Daru

Toldi

Deák F. u. a páros oldalon 18-tól, ill. a páratlan oldalon 25-től

Tompa

Egyenes

Vörösmarty

Ék

Zrínyi

Fecske

Zsinór

Gém

Csabai úti óvoda

Gyöngy

Hunyadi úti óvoda

Gyűrű


Honfoglalás tér


Hunyadi tér


Hunyadi u.


Jókai


Kalász


Kemény


Kinizsi


Kisvasút sor

Külterület:


- Tanya X. kerület 24/1., 56., 57/1., 58/3., 112., 114., 151.


V. sz. területi védőnői körzet határai


Belterületi utcajegyzék:


Árok

Kerék

Asztalos

Kígyó

Borz

Korona

Csabai

Kurta

Cseresznye

Kút

Csokonai

Lenkey

Csók zug

Lilla

Darab

Magyari

Deák F. u. a páros oldalon a 20-ig, ill. a páratlan oldalon a 25-ig

Málna

Dió

Malom

Domokos

Malomasszonykert u.

Dózsa

Maróköz

Drága

Mátyás király u. a páros oldalon a 28-ig, ill. a páratlan oldalon a 25-ig

Durkó

Meggy

Ékes

Nagy Sándor

Fáy 1.

Nyíl

Fáy 2.

Petőfi

Fáy 3.

Raktársor

Fáy 4.

Róna

Fáy 5.

Szabadkai u. a páros oldalon a 28-ig, ill. a páratlan oldalon a 27-ig

Fáy 6.

Szalag

Fáy 7.

Szegedi

Fáy 8.

Szélső

Fáy 9.

Szendrei

Fáy 10.

Szilva

Fáy 11.

Szt. Pál sor

Fehér-Körös sor

Teleky

Fúró

Templomköz

Fürdősétány

Tölgyfa

Gát

Vashalom

Görbe

Vári

Gyulai

Vica

Hajnal

Zöldfa

Hajó

Teleky úti óvoda

Hársfa


Jobbágy


József A.
Külterület:


 • Malomasszonykert X.
 • Tanya VI. kerület


VI. sz. területi védőnői körzet határai
Belterületi utcajegyzék:


Akácfa

Szánthó A.

Árfvíz

Széchenyi tér 5.

Brassói

Szeglet

Csallóközi

Szőlő

Csendes

Tavasz

Décseri

Tárház

Farkas Gy.

Temesvári

Fábián

Váradi

Fiumei

Veres P. tér 6., 7., 8.

Földvár

Veres P. tér 9.

Gyergyói

Dr. Veress Endre

Híd

Nevelő úti óvoda

Hőzső

Baky úti óvoda 2 csoport

Iglói


Irányi


Kastély


Kossuth 1-6.


Kossuth 8.


Kossuth u.10.,10/A. (páros oldal)


Lapos


Libazug


Nevelő


Névtelen


Nyár


Nyereg


Rákóczi 3.


Rákóczi 5-75.


Szarvasi u. 1-től végig a páratlan oldalon
Külterület: • Tanya VII. kerületnek a rosszerdei kövesút baloldala és Tarhos község közigazgatási határa által bezárt területe


VII. sz. területi védőnői körzet határai
Belterületi utcajegyzék:Ady 1-12/B. (folyamatosan)

Szarvasi u. páros oldala

Babilon

Szélmalom

Bethlen

Táncsics 1-5.

Csíkos u. páratlan oldala

Tóth

Damjanich

Töltés

Darányi

Vágóhíd

Gorkij

Vásárszél 7.

Gyár

Vasút

Hegedűs

Verseny

Hidvégi

Baky úti óvoda 4 csoport

Kecskeméti


Kereszt


Kossuth u. 9-21 páratlan oldal


Kossuth u. 23.


Kossuth u. páros oldala a 12-től végig


Kötélverő


Legelő sor a páros oldalon 50-ig, ill. a páratlan oldalon 27-ig


Magyar


Mezey


Posta


Rét


Rövid
Külterület:


 • Tanya IX. kerület 84., 109.
 • Tanya X. kerület 99., 99/1., 99/5., 97., 98., 100., 100/1., 101., 102., 103., 103/1., 126., 127., 128., 129., 131., 123., 135., 166.,171., 171/1., 200., 204., 206., 225., 226.


I. sz. iskola védőnői körzet

Az iskola védőnői körzetbe sorolt intézmények megnevezése:a) Szegedi Kis István Református Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - Békés, Petőfi u. 3. szám alatti intézményegység;b) Szegedi Kis István Református Gimnázium Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Karacs T. Tagintézmény;
 • sz. iskola védőnői körzet

Az iskola védőnői körzetbe sorolt intézmények megnevezése:


a) Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat;b) Reményhír Intézmény Központ Eötvös J. Ált. Isk. Intézményegység • sz. iskola védőnői körzet

Az iskola védőnői körzetbe sorolt intézmények megnevezése:


a) Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény – Szakképző Iskola, Gimnázium és Speciális Szakiskola tagozatai (Békés, Hőzső u. 39.)b) Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény – Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium