Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 24 - 2021. 06. 24

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2021.06.24.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.(1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1/A. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a kiegészül az alábbi, (4) bekezdéssel:„(4) A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat szolgáltatási szerződés útján biztosítja. A szolgáltató (Kis-Dinasztia Kft 9144 Kóny, Kölcsey u. 88 hrsz.) 890.-Ft + ÁFA, azaz, bruttó 1.130.-Ft/adag összegért biztosítja az ebédet a 2021. évben. A későbbiekben az adott évre vonatkozóan kerül megállapításra a fizetendő összeg.”

1/B. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 25. napjával.