Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 01

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148.§ (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § E rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

Bölcsődei étkezés intézményi térítési díja
Bölcsődei étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Reggeli

94

Tízórai

74

Ebéd

271

Uzsonna

94

Bölcsődei egész napos (négyszeri) étkezés összesen


534

Az ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.

2. melléklet

Óvodai étkezés intézményi térítési díja
Óvodás étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

131

Ebéd

271

Uzsonna

131

Összesen

534

Az ár az ÁFA összegét nem tartalmazza.