Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 10/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22 - 2021. 10. 23

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 10/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.22.

Nagyhalász Város önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IX.23..) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím elnyerésére jelentkezni vagy ajánlani minden év október 31. napjáig tehető az 1. melléklet szerinti Jelentkezési / jelölő - lapon.”

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.