Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 10/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23 - 2021. 10. 23

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 10/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.10.23.

Nagyhalász Város önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.