Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2022. 01. 01

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2022.01.01.

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

2. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 14/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.