Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22 - 2021. 10. 22

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.22.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XII.20..) önkormányzati rendelete 26. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

2. § A településkép védelméről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XII.20..) önkormányzati rendelete 26. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A képviselő-testület a településképi kötelezéssel és bírsággal kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.”

3. § A településkép védelméről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (XII.20..) önkormányzati rendelete 27. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A képviselő-testület a településképi kötelezéssel és bírsággal kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.”

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.