Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22 - 2021. 10. 22

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.10.22.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nagyhalász Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet2

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 23. napjával.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.