Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

2022.01.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat képviselő-testületének fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az Önkormányzat, és költségvetési szervei készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.

(4) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, és az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a pénzkezelési szabályzatok tartalmazzák.

3. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek részére házipénztárából készpénzben teljesíthetők:

a) személyi jellegű kiadások:

aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások

ab) illetmény, illetményelőleg, fizetési előleg,

ac) jutalom,

ad) nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére,

ae) foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások,

af) megbízási díjak,

ag) tiszteletdíjak,

ah) közlekedési költségtérítések és

ai) reprezentációs kiadások;

b) dologi kiadások:

ba) könyv, folyóirat beszerzés,

bb) irodaszer, nyomtatvány beszerzés,

bc) nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése,

bd) munka- és védőruha beszerzése,

be) üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése,

bf) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett térítések és

bg) belföldi-külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos térítések,

bh) egyéb fentiekben nem említett készletbeszerzések 100 000,- Ft-os értékhatárig és

bi) egyéb fentiekben nem említett szolgáltatási kiadások 100 000,- Ft-os értékhatárig;

c) szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások;

d) Önkormányzat Képviselő-testülete által nyújtott, rendkívüli elismerés címén teljesített kiadások;

e) Önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogcímeken túlmenően az önkormányzat esetében a polgármester, költségvetési szerv esetében annak vezetője a készpénzben történő teljesítésről dönthet, amennyiben a bankszámláról történő kifizetés akadályba ütközik.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.