Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális bérlakások bérletéről szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 12 - 2021. 11. 13

Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális bérlakások bérletéről szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.12.

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális bérlakások bérletéről szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A szociális bérlakások bérletéről szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (I.30..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A szociális bérlakások bérletéről szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (I.30..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. november 11-én lép hatályba.

1. melléklet1

2. melléklet

1

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.