Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszes-ital fogyasztás korlátozásáról

Hatályos: 2021. 12. 01

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszes-ital fogyasztás korlátozásáról

2021.12.01.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közterület, a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.

b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja alapján minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2 %-nál kevesebb alkohol tartalmú üdítőitalokat.

c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerint az olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást.

2. A rendelet célja, hatálya

2. § (1) A rendelet célja a közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek elősegítik a település közterületein a használat rendjének megőrzését az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával, valamint hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.

(2) A rendelet területi hatálya Erdőkövesd település közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdés szerinti település közterületén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyre terjed ki.

3. Közterületi szeszes-ital fogyasztás korlátozásának szabályai

3. § (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó közterületen szeszes-ital fogyasztása tilos.

(2) Közterületen történő szeszes-ital fogyasztás tilalma alól kivételt képeznek:

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező és szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátóipari üzlet által használt teraszon és közterületen tartózkodó vendégek;

b) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények résztvevői;

c) minden év első és utolsó napja.

4. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.