Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 17

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.08.17.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társulásban részt vevő Balsa Község Önkormányzata, Tiszabercel Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § Buj Község Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2021. (VI.9.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Hatályát veszti Buj Község képviselő-testületének 7/2020 (IV.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

(2) Hatályát veszti Buj Község képviselő-testületének 4/2018 (III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

(3) Hatályát veszti Buj Község képviselő-testületének 2/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

(4) Hatályát veszti Buj Község képviselő-testületének 4/2015 (III.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete módosítása

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 17-én lép hatályba.