Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 21/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 13 - 2021. 11. 15

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 21/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.13.

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) és a 151. § ( 2f ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.