Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 14 - 2021. 09. 16

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.14.

Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bek. b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §- ában, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „300%-át (85.500,-), egyedül élő esetén 420%-át (119.700,-)” szövegrész helyébe a „420%-át (119.700,-), egyedül élő esetén 710%-át (202.350,-)” szöveg,

b) (2) bekezdésében a „200%- át (57.000,-Ft), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 300 %- át (85.500,-Ft)” szövegrész helyébe az „500%- át (142.500,-Ft), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 710%- át (202.350,-Ft)” szöveg,

c) (1) bekezdés b) pontjában a „400 %-át (114.000,-), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 500 %-át (142.500,-)” szövegrész helyébe az „500 %-át (142.500,-), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 880%-át (250.800,-)” szöveg,

d) (1) bekezdésében a „300 %-át (85.500,-), egyedülálló esetén 420 %-át (119.700,-)” szövegrész helyébe a „420%-át (119.700,-), egyedülálló esetén 540%-át (153.900,-)” szöveg,

e) (4) bekezdésében a „december 31.” szövegrész helyébe a „december 01.” szöveg,

f) (1) bekezdésében a „400 %-át (114.000,-), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 500 %-át (142.500,-)” szövegrész helyébe az „500%-át (142.500,-), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 560%-át (159.600-)” szöveg,

g) (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „500 %-át, (142.500,-Ft” szövegrész helyébe a „880%-át, (250.800,-Ft” szöveg,

h) (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „300 %- át (85.500,-), egyedül élő esetén annak 400 %- át (114.000,-)” szövegrész helyébe az „500%- át (142.500,-), egyedül élő esetén annak 560%- át (159.600,-)” szöveg,

i) (1) bekezdés a) pontjában a „700%-át (199.500,-Ft)” szövegrész helyébe a „tizenegyszeresét (313.500,-Ft)” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet

a) 11. § címe,

b) „Nyári kirándulás” alcím címe,

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.