Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15 - 2021. 09. 16

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.09.15.

Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bek. b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §- ában, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 6/2021.(V.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.