Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19 - 2021. 11. 19

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.19.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 496.141.106,- Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.4.) önkormányzati rendelet 1-4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 19-én lép hatályba.

1. melléklet

1-4. melléklet