Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016 (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 02

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016 (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.02.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.