Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 25

Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) rendelet módosításáról

2021.11.25.

Arnót Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b.) és h.) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét -, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §1

2. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő testület a mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg, ennek megfelelően a rendelet 1.1 melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, a rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, a rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, a rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, a rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete, a rendelet 5.1 melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete, a rendelet 5.2 melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete, a rendelet 5.3 melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 24-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.