Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 21/2013.(X.04.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2021. 11. 26 - 2021. 11. 25

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 21/2013.(X.04.) önkormányzati rendelet módosítására

2021.11.26.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba, és 2021. november 26-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.