Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 25 - 2021. 11. 24

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.25.

A Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ban és 57. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 24-én lép hatályba, és 2021. november 25-én hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.