Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26 - 2021. 11. 26

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.11.26.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetését 948340572 Ft költségvetési bevétellel, 948340572 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „I. Működési kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

I. Működési kiadások

442936166”

(3) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 3. Dologi kiadások összesen. és 3.1. Önkormányzat. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. Dologi kiadások összesen

157757595

3.1. Önkormányzat

90753126”

(4) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 4. Egyéb működési kiadások összesen. és 4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. Egyéb működési kiadások összesen

46448670

4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre

24141746”

(5) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat a következő 4.2. Tartalékok. sorral egészül ki:

4.2. Tartalékok

22306924”

(6) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „II. Felhalmozási kiadások” sora, 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen. sora, 1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai. sora és 1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

II. Felhalmozási kiadások

313685153

1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen

313685153

1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai

256750337

1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

56934816”

(7) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „A Költségvetési kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A Költségvetési kiadások összesen

948340572”

(8) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1. Működési bevételek összesen–1.2.1. Önkormányzat működési támogatásai. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Működési bevételek összesen

451762132

1.2. Önkormányzatok működési támogatásai

241491466

1.2.1. Önkormányzat működési támogatásai

241491466”

(9) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 3. Működési bevételek összesen. és 3.1. Önkormányzat működési bevétele. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. Működési bevételek összesen

97309521

3.1. Önkormányzat működési bevétele

83263321”

(10) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen. és 4.1. Önkormányzat. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen

41972750

4.1. Önkormányzat

38735750”

(11) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1. Finanszírozási bevételek összesen. sora, 1.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési. sora, „II. Felhalmozási bevételek” sora, 1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen. sora, 1.1. Önkormányzat tám. Értékű bevétele. sora, 2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen. sora, 2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel. sora, 3. Finanszírozási bevételek összesen. sora és 3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Finanszírozási bevételek összesen

55168395

1.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési

55168395

II. Felhalmozási bevételek

313685153

1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen

51750335

1.1. Önkormányzat tám. Értékű bevétele

51750335

2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen

7539369

2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel

7539369

3. Finanszírozási bevételek összesen

254395449

3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási

254395449”

(12) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „B Költségvetési bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

B Költségvetési bevételek összesen

948340572”

2. § (1) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet