Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27 - 2021. 11. 27

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2021.11.27.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet4

2. melléklet5

3. melléklet6

4. melléklet7

5. melléklet8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.