Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelete

AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS AZ ÜGYELETI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 04. 03

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

29/2016. (XII. 13.)

önkormányzati rendelete


AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS AZ ÜGYELETI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1.§

E rendelet célja Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az iskola-egészségügyi körzet és az ügyeleti körzet megállapítása, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.


A rendelet hatálya

2. §

 1. E rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
 2. E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.


Az iskola-egészségügyi ellátási körzet megállapítása

3.§

 1. Az Önkormányzat két iskola-egészségügyi körzetet alakít ki, jelen rendelet 1. számú melléklete szerint.
 2. Az 1. számú iskola-egészségügyi körzet székhelye: 5630 Békés, József Attila u. 5.
 3. A 2. számú iskola-egészségügyi körzet székhelye: 5630 Békés, Körösi Csoma Sándor u. 6-14.


A háziorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása

4. §

 1. Békés Város Önkormányzatának közigazgatási területe egy háziorvosi ügyeleti ellátási körzetet alkot.
 2. Az ügyeleti alapellátás székhelye: 5630 Békés, Kossuth Lajos u.16.


Záró rendelkezések

5. §

E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Békés, 2016. december 9.            Izsó Gábor                                                                            Tárnok Lászlóné

            polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2016. december hó 13. napjánTárnok Lászlóné

          jegyző 1. számú melléklet[1]
 1. számú iskola-egészségügyi körzet


 1. Óvodák


 1. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Integrált Tagóvoda 5630 Békés, Ótemető u. 2.
 2. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi Tagóvoda

5630 Békés, Baky u. 4.

 1. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Hunyadi Téri Tagóvoda

5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.

 1. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona Utcai Tagóvoda

5630 Békés, Korona u. 1.

 1. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky Utcai Tagóvoda

5630 Békés, Teleky u. 26.

 1. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Újvárosi Tagóvoda

5630 Békés, Csaba u. 30.

 1. Dr. llyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium óvodai intézményegysége

5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.

 1. Reményhír Intézmény Epreskerti Óvodája

5630 Békés, Móricz Zsigmond u. 44.

 1. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai intézményegysége

5630 Békés, Jantyik u. 33.


 1. Általános iskolák


 1. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola általános iskolai intézményegysége

5630 Békés, Bajza u. 1.

5630 Békés, József Attila u. 12.

 1. Dr. llyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium általános iskolai intézményegysége

5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.

 1. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium általános iskolai intézményegysége

5630 Békés, Petőfi u. 3-5.

5630 Békés, Rákóczi u. 8.

5630 Békés, Szánthó Albert u. 3.

 1. Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája

5630 Békés, Jantyik u. 21-25


 1. Középiskolák


 1. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium gimnáziumi intézményegysége

5630 Békés, Petőfi u. 11-13

 1. számú iskola-egészségügyi körzet 1. Középiskolák


 1. Dr. llyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium szakiskolai és készségfejlesztő iskolai intézményegysége

5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.

 1. Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

5630 Békés, Hőzső u. 39.

5630 Békés, Szarvasi u. 42.

 1. Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája

5630 Békés, Jantyik u. 21-25


[1]

A rendeletet módosította a 10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet