Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Hatályos: 2021. 11. 27

Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről

2021.11.27.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 4. pontja, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) és 6. § (1)-(2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, országos tisztifőorvos, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet területi hatálya Celldömölk város közigazgatási területére terjed ki.

2. § A körzetek és körzet székhelyek felsorolását

a) Háziorvosi körzetek esetén az 1. melléklet,

b) A házi gyermekorvosi körzetek esetén a 2. melléklet szerint,

c) A fogorvosi közretek esetén a 3. melléklet szerint,

d) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási körzet esetén a 4. melléklet szerint,

e) A védőnői körzetek esetén az 5. melléklet szerint tartalmazza.

3. §1

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Háziorvosi körzetek
1. sz. háziorvosi (vegyes) körzet – körzetszékhely 9500 Celldömölk, Ady E. u. 1.
Celldömölk utcák neve
Ady E. u.
Arany J. u. 2-28-ig és 1-55-ig
Bartók B. u.
Batthyány u. 14-től végig és 11-től végig
dr. Géfin tér 2.7.10.13
Erzsébet királyné utca
Ifjúság tér
József A. u.
Kölcsey u.
Petőfi S. u. 22-től végig és 17-től végig
Sági u. 1-13-ig
Uzsok u.
Mersevát
2. sz. háziorvosi körzet 9500 Celldömölk, Vörösmarty u. 2/C
Celldömölk utcák neve
Akácfa u.
Árvalányhaj u.
Balassi B. u.
Füztői u.
Hársfa u.
Hollósy tér
Hunyadi u.
Kiscelli köz
Kisfaludy u.
Kodály Z. u.
Móritz S. u.
Nagy S. tér
Óvoda köz
Rendező pu.
Kocsis Zoltán u.
Sági u. 12-68-ig
Szentháromság tér
Szomraky u.
Tátra u.
Tompa M. u.
Tó u.
Vágány u.
Vasút u.
Vasvári P. u.
Vörösmarty u.
Szent István u.
Zrínyi u.
Óvodaköz
3. sz. háziorvosi (vegyes) körzet 9500 Celldömölk, Bem J. u. 1.
Utcák neve
Barátság u.
Béke u.
Fazekas M. u.
Kankalin u.
Kertalja u.
Kismező major
Kresznerics u.
Liszt F. u.
Lőtér u.
Marx u.
Mátyás király u.
Puskin u.
Sági u. 101-végig a páratlan házszámok
Sági u.102-től a páros házszámok
Somogyi B. u.
Táncsics M. u.
Újvilág u.
4. sz. háziorvosi körzet – körzetszékhely 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 5.
Celldömölk utcák neve
Aranyeső u.
Árpád u.
Árvácska u.
Baross u.
Batthyány u. 2-12-ig és 1-9-ig
Bodza u.
Botond u.
Budai N. A. u.
Búzavirág u.
Berzsenyi u.
Deák Ferenc u.
Dózsa Gy. u.
Esze T. u.
Harangvirág u.
Kinizsi u.
Kökény u.
Levendula u.
Pápai u.
Pozsonyi u.
Rákóczi u.
Szabadság tér 1-2.
Vadrózsa
Wesselényi u.
Boba
Nemeskocs
5. sz. háziorvosi vegyes körzet – körzetszékhely 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 5.
Celldömölk utcák neve
Április u.
Belovári u.
Csokonai u.
Építők útja
Gábor Á. u.
Gyár u.
Koptik O. u.
Kossuth u.
Mikes K. u.
Sándorháza major
Szalóky S. u. 2-4-ig
Temesvár u.
Tulipán u.
Kemenessömjén
Mesteri
6. sz. háziorvosi vegyes körzet 9500 Celldömölk, Bem J. u. 1.
Utcák neve
Bajcsy-Zs. u.
Bem u.
Bokodi u.
Bokodpuszta
Borbarát körút
Dobó K. u.
Dr. Holéczi Zoltán út
Erdőalja utca
Eötvös u.
Hárslevelű út
Hegyalja u.
Hegyi u.
Hegybíró út
Holló út,
Iskola tér,
Izsákfa u.
Jókai M. u.
Lázár Jenő út
Kakasdomb körút,
Kodó u.
Kökörcsin u.
Kőtörő u.
Kráter u.
Kurgyó út,
Martinovics u.
Molyhos tölgy út,
Móricz Zs. u.
Rizling út,
Rózsa u.
Ság hegy
Sághegyalja körút,
Sikló u.
Uzsabánya u.
Szakály Dezső út
Tündérvölgyi út
Vak B. u.
Vasvirág út
Wéber Gyula út
7. sz. háziorvosi körzet 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 5.
Utcák neve
Arad u.
Arany J. u. 30-tól végig és 57-től végig
Bercsényi u.
Bocskai u.
Búza u.
Dobos u.
Gayer tér
Horváth E. u.
Kassa u.
Király J. u.
Kolozsvár u.
Marcal major
Május 1. u.
Mesteri u.
Nagyvárad u.
Nemesdömölk u.
Ostffy tér
Petőfi u. 1-15-ig és 2-20-ig
Pórdömölk u.
Radnóti u.
Sági u. 15-től 69-ig és 2-10-ig
Ságvári u.
Széchenyi u.
Sport u.
Városháza tér

2. melléklet

Gyermekorvosi körzetek
1. sz. Gyerekkörzet 9500 Celldömölk, Ady E. u. 1.
Utcák neve
Akácfa u.
Aranyeső u.
Árpád u.
Árvalányhaj u.
Árvácska u.
Balassi B. u.
Baross u.
Batthyány u. 1-17-ig és 2-16-ig
Bercsényi u.
Berzsenyi u.
Bocskai u.
Bodza u.
Botond u.
Budai N. A. u.
Búza u.
Búzavirág u.
Deák Ferenc u.
Dózsa Gy. u.
Esze T. u.
Építők útja
Füztői u.
Gayer tér
Harangvirág u.
Hársfa u.
Hollósy tér
Hunyadi u.
Kinizsi u.
Kiscelli köz
Kisfaludy u.
Király u.
Kodály u. teljes
Kossuth u. teljes
Kökény u.
Levendula u.
Móritz S. u.
Nagy S. tér
Óvoda köz
Pápai u.
Petőfi u. 2-20-ig és 1-15-ig
Pozsonyi u.
Rákóczi u.
Rendező pályaudvar
Kocsis Zoltán u.
Sági u. 17-69-ig
Sági u. 2-68-ig
Szabadság tér
Szentháromság tér
Szomraky Z. u.
Tátra u.
Tompa M. u.
Tó u.
Vadrózsa u.
Vágány u.
Vasút u.
Vasvári P. u.
Városháza tér
Vörösmarty u.
Wesselényi u.
Szent István u.
Zrínyi u.
2. sz. Gyermekkörzet 9500 Celldömölk, Ady E. u. 1.
Utcák neve
Ady E. u.
Arad u.
Arany J. u.
Április u.
Bartók B. u.
Batthyány u. 18-42 és 19-39.
Belovári u.
Csokonai u.
Dobos u.
dr. Géfin tér
Gábor Á. u.
Gyár u.
Erzsébet királyné u.
Horváth E. u.
Ifjúság tér
József A. u.
Kassa u.
Kolozsvár u.
Koptik O. u.
Kölcsey u.
Marcal major
Május 1. u.
Mesteri u.
Mikes K. u.
Nagyvárad u.
Nemesdömölki u.
Ostffy tér
Petőfi S. u. 22-36., 38. és 17-35.
Pórdömölki u.
Radnóti u.
Sági u. 1-15-ig
Ságvári u.
Szalóky S. u.
Széchenyi u.
Temesvár u.
Tulipán u.
Uzsok u.
Sport u.

3. melléklet

Fogászati körzetek
1. sz. Fogászat – körzetszékhely 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/C
Celldömölk utcák neve
Akácfa u.
Árvalányhaj u.
Bajcsy Zs. u.
Balassi B. u.
Barátság u.
Béke u.
Bem J. u.
Borbarát körút
Dobó K. u.
Dr. Holéczi Zoltán út
Erdőalja út
Eötvös u.
Építők útja
Fazekas u.
Füztői B. u.
Gayer tér
Hársfa u.
Hárslevelű út
Hegyi u.
Hegybíró út
Holló út
Hollósy tér
Hunyadi u.
Iskola tér
Jókai u.
Kakasdomb körút
Kankalin u.
Kertalja u.
Király J. u., kiv.Király J. u.2.
Kisfaludy u.
Kismező major
Kodály u.
Kökörcsin u.
Kőtörő u.
Kráter u.
Kresznerics u.
Kurgyó út
Lázár Jenő út
Liszt F. u.
Lőtér
Martinovics u.
Marx u.
Mátyás király u.
Molyhos tölgy út
Móricz Zs. u.
Móritz S. u.
Nagy S. tér
Puskin u.
Kocsis Zoltán u.
Rizling út
Rózsa u.
Ság hegy
Sághegyalja körút
Sági u. páratlan oldal 25-től
Sági u. páros oldal
Sikló u.
Somogyi B. u.
Szakály Dezső út
Szentháromság tér
Szomraky u.
Táncsics u.
Tátra u.
Tompa M. u.
Tó u.
Tündérvölgyi út
Uzsabánya u.
Újvilág u.
Vak B. u.
Vasút u.
Vasvári P. u.
Vasvirág út
Vágány u.
Városháza tér
Vörösmarty u.
Wéber Gyula út
Szent István u.
Zrínyi u.
Óvodaköz
Rendező
Boba
Kemenesmagasi
Nagysimonyi
Nemeskocs
Szergény
2. sz. Fogászat – körzetszékhely Celldömölk 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/C
Celldömölk utcák neve
Arad u.
Arany J. u. 20-tól
Arany J. u. 31-től
Aranyeső u.
Április u.
Árvácska u.
Baross páratlan o.
Belovári u.
Bercsényi u.
Bocskai u.
Bodza u.
Bokodi u.
Bokodpuszta
Botond u.
Budai N. A. u.
Búza u.
Búzavirág u.
Csokonai u. 5-től végig 2-től végig
Dobos u.
Dózsa Gy. u.
Esze T. u.
Gábor Á. u.
Gyár u.
Harangvirág u.
Hegyalja u.
Izsákfa u.
Kassa u.
Kinizsi u.
Király J. u. 2.
Kiscelli köz
Kodó u.
Koptik O. u.
Kökény u.
Kossuth u.
Levendula u.
Május 1. u.
Mesteri u.
Mikes K. u.
Pápai u.
Pozsonyi u.
Sándorháza
Sport
Szabadság tér
Szalóky S. u.
Temesvár u.
Tulipán u.
Vadrózsa u.
Wesselényi u.
Borgáta
Csönge
Egyházashetye
Kemeneskápolna
Köcsk
Mesteri
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Tokorcs
3. sz. Fogászat – körzetszékhely 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/C
Celldömölk utcák neve
Ady E. u.
Arany J. u. 1-29-ig és 2-18-ig
Árpád u.
Baross u. páros oldal
Bartók B. u.
Batthyány u.
Berzsenyi u.
Csokonai u. 1-3.
Deák Ferenc u.
dr. Géfin tér
Erzsébet királyné u.
Horváth E. u.
Ifjúság tér
József A. u.
Kolozsvár u.
Kölcsey u.
Marcal major
Nagyvárad u.
Nemesdömölki u.
Osttfy tér
Petőfi u.
Pórdömölk
Radnóti u.
Rákóczi u.
Sági u. 1-23-ig
Ságvári u.
Széchenyi u.
Uzsok u.
Pórdömölk
Kemenesszentmárton
Mersevát
Kemenesmihályfa
Kemenessömjén
Kenyeri
Vönöck

4. melléklet

Ügyeleti ellátási körzet
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási körzet- körzetszékhely Celldömölk
Celldömölk város közigazgatási területe, valamint
Jánosháza
Boba
Borgáta
Csönge
Duka
Egyházashetye
Karakó
Keléd
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemeneskápolna
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck

5. melléklet

Védőnői körzetek
1. sz. védőnői körzet – körzetszékhely 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/C
Celldömölk utcák neve
Ady E. u.
Arany J. u. 1-20-ig
Bartók B. u.
Batthyány u. 19-39-ig és 18-42-ig
dr. Géfin tér
Erzsébet királyné u.
Horváth E. u.
Ifjúság tér
József A. u.
Kolozsvár u.
Kölcsey u.
Nagyvárad u.
Nemesdömölki u.
Ostffy M. tér
Petőfi u. 17-35-ig és 22-36-ig
Pórdömölk
Radnóti u.
Sági u. 1-13-ig
Ságvári u.
Széchenyi u.
Uzsok u.
Celldömölk Városi Óvoda Koptik Odó utcai székhelyintézmény
Celldömölki Városi Általános Iskola tagiskolájának felső tagozata
Mersevát, Merseváti Óvoda, Köcsk, Kemeneskápolna
2. sz. védőnői körzet – körzetszékhely 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/C
Utcák neve
Aranyeső u.
Árpád u.
Árvácska u.
Baross u.
Batthyány u. 1-17-ig és 2-16-ig
Bercsényi u.
Berzsenyi D. u.
Bocskai u.
Bodza u.
Botond u.
Budai N. A. u.
Búza u.
Búzavirág u.
Deák Ferenc u.
Dózsa Gy. u.
Esze T. u.
Gayer tér
Harangvirág u.
Hollósy tér
Kiscelli köz
Kinizsi u.
Király J. u.
Kisfaludy u.
Kossuth u.
Kökény u.
Levendula u.
Nagy S. tér
Óvoda köz
Pápai u.
Petőfi u. 1-15-ig és 2-20-ig
Pozsonyi u.
Rákóczi u.
Sági u. 2-20-ig
Szabadság tér
Szentháromság tér
Szomraky u.
Vadrózsa u.
Városháza tér
Vasvári P. u.
Wesselényi u.
Celldömölki Városi Óvoda Vörösmarty utcai tagóvoda
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola alsó tagozata
Nemeskocs
3. sz. védőnői körzet 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/C
Utcák neve
Bajcsy Zs. u.
Barátság u.
Béke u.
Bem J. u.
Bokodi u.
Bokodpuszta
Borbarát
Dobó K. u.
Dr. Holéczy Zoltán u.
Erdőalja u.
Eötvös u.
Fazekas M. u.
Hárslevelű út
Hegyalja u.
Hegyi u.
Hegybíró út
Holló út
Iskola tér
Izsákfa u.
Jókai Mór u.
Kakasdombi körút
Kankalin u.
Kertalja u.
Kismező major
Kodó u.
Kökörcsin u.
Kőtörő u.
Kráter u.
Kresznerics u.
Kurgyó út
Lázár Jenő út
Liszt F. u.
Lőtér
Martinovics u.
Marx u.
Mátyás király u.
Móricz Zs. u.
Puskin u.
Rizling út
Rózsa u.
Ság hegy
Sághegyalja körút
Sági u. 101-215-ig és 102-218-ig
Sikló u.
Somogyi B. u.
Szakály Dezső út
Táncsics u.
Tündérvölgy út
Újvilág u.
Uzsabánya u.
Vak B. u.
Vasvirág út
Wéber Gyula út
Celldömölki Városi óvoda Alsósági tagóvoda
Celldömölki Városi Általános Iskola tagiskolájának alsó tagozata
4. sz. védőnői körzet – körzetszékhely Celldömölk 9500 Celldömölk, Bartók Béla u. 1/C
Celldömölk utcák neve
Akácfa u.
Arad u.
Arany J. u. 20-tól végig
Április u.
Árvalányhaj u.
Balassi u.
Belovári u.
Csokonai u.
Dobos u.
Építők u.
Füztői u.
Gábor Á. u.
Gyár u.
Hársfa u.
Hunyadi u.
Kassa u.
Kodály u. 1-5-ig
Koptik O. u.
Május 1. u.
Mesteri u.
Mikes K. u.
Móritz S. u.
Rendező pályaudvar
Kocsis Zoltán u.
Sándorháza major
Sági u. 22-100-ig és 15-99-ig
Sport u.
Szalóky S. u.
Tátra u.
Temesvár u.
Tompa u.
Tó u.
Tulipán u.
Vágány u.
Vasút u.
Vörösmarty u.
Szent István u.
Zrínyi u.
Hajnalcsillag Óvoda
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola felső tagozata
Mesteri
Iskolavédőnő körzet
Celldömölki Városi Általános Iskola
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
Vas Megyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskolája
Dr. Nagy László EGMI Celldömölki Telephelye
1

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.