Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 28 - 2021. 11. 27

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.28.

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 27-én lép hatályba, és 2021. november 28-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.