Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 28 - 2021. 11. 29

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.28.

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetés után a közművelődésről szóló 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról - a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 27-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.