Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01 - 2021. 12. 02

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2021.12.01.

Böhönye Község önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.