Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 12. 30

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2022.01.01.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőre terjed ki.

2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vonatkozásában az illetményalap 2022. évben, 2022. január 01. napjától 60.000.-Ft.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.