Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 08. 31

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról

2022.01.01.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos -, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszaújváros közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatásokra, valamint szerződés alapján biztosított fogászati ügyeleti szolgáltatásra.

2. § Tiszaújváros Város Önkormányzata külön szerződés alapján központi ügyeleti ellátást és fogászati alapellátást biztosít tiszaújvárosi székhelyen Tiszaújváros lakosai, továbbá Sajószöged, Nagycsécs, Sajóörös, Oszlár és Tiszapalkonya települések lakosai számára.

2/A. § A település szintű lakcímmel rendelkező személyek fogászati alapellátását a IV. számú fogorvosi körzet orvosa biztosítja.

2/B. § A település szintű lakcímmel rendelkező személyek háziorvosi ellátását a II. számú háziorvosi körzet orvosa biztosítja.

2/C. § A település szintű lakcímmel rendelkező személyek házi gyermekorvosi ellátását az V. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa biztosítja.

3. § Tiszaújváros Város Önkormányzata területi ellátási kötelezettséggel külön szerződés alapján, miskolci székhelyen fogorvosi ügyeleti ellátást biztosít a tiszaújvárosi lakosok számára.

4. § (1) A területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység a praxisjog alapján csak az 1., 2. és 3. mellékletben meghatározott 8 felnőtt háziorvosi, 5 házi gyermekorvosi és 7 fogorvosi körzetben folytatható.

(2) A védőnői ellátás körzethatárait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az ügyeleti ellátás körzeteit a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tiszaújváros Önkormányzatának a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 20/2002. (IX.06.) rendelete.

1. melléklet a 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Háziorvosi körzetek

Körzet megnevezése:

Körzethez tartozó közterületek:

I. Körzet

Alkotmány köz teljes
Árpád út 1-től végig páratlan
Bay Zoltán utca teljes
Bélahalma utca teljes
Bólyai János köz teljes
Örösi út 2-32. páros
Szigonyos köz teljes
Tóth Árpád út teljes

II. Körzet


Csikász köz teljes
Csíkszereda út teljes
Erdei út teljes
Gátőrház teljes
Halász köz teljes
Huszár Andor utca teljes
Irinyi János út teljes
Lorántffy Zsuzsanna utca teljes
Mátyás király út 2-20. páros
Munkácsy Mihály út 1-től végig páratlan
Munkácsy Mihály út 2-40. páros
Rózsa út 2-8. páros
Széchenyi út teljes
Szederkényi út 1-től 23-ig folyamatos
Teleki Blanka út teljes
Tisza út 1-től végig páratlan

III. Körzet

Árkád sor teljes
Barcsay Jenő tér teljes
Bartók Béla út teljes
Bethlen Gábor út 1-től páratlan végig
Bethlen Gábor út 18-tól páros végig
Béke út 1-7. folyamatos
Kazinczy út 1-től 8-ig folyamatos
Szent István út 2-től páros végig
Szent István út 1-11. páratlan
Szent László út teljes
Tisza út 2-től páros végig

IV. Körzet

Bakrak tanya teljes
Béke út 9-től végig folyamatos
Bethlen Gábor út 4-től 16-ig páros
Deák Ferenc tér 1-től végig páratlan
Építők útja teljes
Juhar köz teljes
Kazinczy út 14-18. folyamatos
Kisfalud utca teljes
Lévai József utca 1-11. páratlan
Munkácsy Mihály út 42-től páros végig
Rózsa út 1-től páratlan végig
Rózsa út 10-től végig páros
Szederkényi út 25-től végig folyamatos
Városház tér teljes
Tűzoltó utca teljes

V. Körzet

Árpád út 2-től végig páros
Deák Ferenc tér 10-től végig páros
Erzsébet tér teljes
József Attila út 21-től végig folyamatos
Hajdú tér teljes
Örösi út 34-től páros végig
Szent István út 33-tól páratlan végig

VI. Körzet

Tiszaszederkény városrész

VII. Körzet

Barátság út teljes
Bánki Donát utca teljes
Bláthy Ottó utca teljes
IV. Béla út teljes
Farkas Kálmán utca teljes
Friesenheim út teljes
Gizella utca teljes
Honvéd út teljes
Izabella utca teljes
Jedlik Ányos utca teljes
Kandó Kálmán utca teljes
Kőszegi György út teljes
Krisztina utca teljes
Margit sétány teljes
Mátyás király út 22-től végig páros
Mátyás király út 3-tól páratlan végig
Mezőcsáti út teljes
Neumann János út teljes
Örösi út 1-től végig páratlan
Pajtás köz teljes
Perényi Péter utca teljes
Rimaszombat út teljes
Sajó út teljes
Sarolta utca teljes
Simon Péter utca teljes
Sólya László utca teljes
Sulymos utca teljes
Sulymoshát utca teljes
Tárnok utca teljes
Templom út teljes
Tiszavirág út teljes
Vasútállomás teljes
Vásárhelyi Pál út teljes
Verebély László utca teljes
Vörösmarty Mihály út teljes
Zagyvai Béla utca teljes
Zita utca teljes

VIII. Körzet

Babits Mihály út teljes
Deák Ferenc tér 2-től 8-ig páros
Debreceni út teljes
Egressy Béni utca teljes
József Attila út 1-19. folyamatos
Karinthy Frigyes utca teljes
Király köz teljes
Kosztolányi Dezső utca teljes
Külterület teljes
Lévai József utca 4-től végig páros
Liszt Ferenc utca teljes
Pákász köz teljes
Révész köz teljes
Salaktér teljes
Szemere Bertalan utca teljes
Szent István út 13-31. páratlan
Tompa Mihály utca teljes
Vegyészek útja teljes
Vizafogó köz teljes

2. melléklet a 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Házi gyermekorvosi körzetek

Körzet megnevezése:

Körzethez tartozó közterületek:

I. Körzet

Árpád út 14-től végig páros
Bay Zoltán utca teljes
Deák Ferenc tér 4-től végig folyamatos
Hajdú tér teljes
Huszár Andor utca teljes
József Attila út teljes
Kisfalud utca teljes
Örösi út 34-től végig folyamatos
Örösi út 1-től folyamatos
Pajtás köz teljes
Szent István út 29-től páratlan végig
Szigonyos köz teljes
Vegyészek útja teljes

II. Körzet


Alkotmány köz teljes
Árpád út 1-től páratlan végig
Bánki Donát utca teljes
Bélahalma utca teljes
Bláthy Ottó utca teljes
Bólyai János köz teljes
Deák Ferenc tér 1-3. folyamatos
Erdei út teljes
Gátőrház teljes
Honvéd út teljes
Jedlik Ányos utca teljes
Kandó Kálmán utca teljes
Krisztina utca teljes
Mátyás király út teljes
Mezőcsáti út teljes
Neumann János út teljes
Örösi út 2-től 32-ig folyamatos
Révész köz teljes
Rimaszombat út teljes
Sulymos utca teljes
Szent László út teljes
Tárnok utca teljes
Templom út teljes
Tiszavirág út teljes
Tűzoltó utca teljes
Vasútállomás teljes
Verebély László utca teljes

IV. Körzet


Árkád sor teljes
Bakrak tanya teljes
Barátság út teljes
Barcsay Jenő tér teljes
Bartók Béla út teljes
Bethlen Gábor út 4-12. páros
Bethlen Gábor út 14-től végig páros
Bethlen Gábor út 1-3. páratlan
Béke út teljes
IV. Béla út teljes
Csíkszereda út teljes
Építők útja teljes
Farkas Kálmán utca teljes
Friesenheim út teljes
Gizella utca teljes
Irinyi János út teljes
Juhar köz teljes
Kazinczy út teljes
Pákász köz teljes
Perényi Péter utca teljes
Rózsa út 1-től végig páratlan
Rózsa út 10-től végig páros
Simon Péter utca teljes
Sólya László utca teljes
Sulymoshát utca teljes
Széchenyi út teljes
Szent István út 1-11. páratlan
Szent István út 17-23. páratlan
Szent István út 2-től páros végig
Tisza út 2-től páros végig
Tóth Árpád út teljes
Városház tér teljes
Vásárhelyi Pál út teljes
Vizafogó köz teljes
Zagyvai Béla utca teljes

V. Körzet

Árpád út 2-12. páros
Babits Mihály út teljes
Bethlen Gábor út 5-től páratlan végig
Csikász köz teljes
Debreceni út teljes
Egressy Béni utca teljes
Erzsébet tér teljes
Halász köz teljes
Izabella utca teljes
Karinthy Frigyes utca teljes
Király köz teljes
Kosztolányi Dezső utca teljes
Kőszegi György út teljes
Külterület teljes
Lévai József utca teljes
Liszt Ferenc utca teljes
Lorántffy Zsuzsanna utca teljes
Margit sétány teljes
Munkácsy Mihály út teljes
Rózsa út 2-8. páros
Sajó út teljes
Salaktér teljes
Sarolta utca teljes
Szederkényi út teljes
Szemere Bertalan utca teljes
Szent István út 13-15. páratlan
Teleki Blanka út teljes
Tisza út 1-től végig páratlan
Tompa Mihály utca teljes
Vörösmarty Mihály út teljes
Zita utca teljes

VI. Körzet

Tiszaszederkény városrész

3. melléklet a 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzetek

Körzet megnevezése:

Körzethez tartozó közterületek

I. Körzet

Alkotmány köz teljes
Csíkszereda út teljes
Honvéd út teljes
Tiszaszederkény városrész teljes (kivétel: Gát utca és Rákóczi utca teljes)
Gátőrház teljes
Tiszapart városrész teljes
Vasútállomás teljes
Mezőcsáti út teljes
Tisza út teljes
Széchenyi út teljes
Sajóörös

II. Körzet

Bakrak tanya teljes
Bólyai János köz teljes
Csikász köz teljes
Liszt Ferenc utca teljes
Mátyás király út teljes
Teleki Blanka út teljes
Tűzoltó utca teljes
Városház tér teljes
Tiszapalkonya

III. Körzet

Árkád sor teljes
Barátság út teljes
Bay Zoltán utca teljes
Bélahalma utca teljes
IV. Béla út teljes
Farkas Kálmán utca teljes
Friesenheim út teljes
Gizella utca teljes
Kandó Kálmán utca teljes
Király köz teljes
Kisfalud utca teljes
Kosztolányi Dezső utca teljes
Krisztina utca teljes
Munkácsy Mihály út teljes
Sulymos utca teljes
Vásárhelyi Pál út teljes
Zagyvai Béla út teljes
Zita utca teljes
Sajószöged

IV. Körzet

Bartók Béla út teljes
Bethlen Gábor út teljes
Építők útja teljes
Erdei út teljes
Halász köz teljes
Huszár Andor utca teljes
Izabella utca teljes
Karinthy Frigyes utca teljes
Kazinczy út teljes
Lorántffy Zsuzsanna utca teljes
Margit sétány teljes
Simon Péter utca teljes
Sólya László utca teljes
Szigonyos köz teljes
Szent László út teljes
Tompa Mihály utca teljes
Vörösmarty Mihály út teljes
Nagycsécs

V. Körzet

Árpád út teljes
Béke út teljes
Erzsébet tér teljes
József Attila út teljes
Kőszegi György út teljes
Pákász köz teljes
Perényi Péter utca teljes
Révész köz teljes
Sarolta utca teljes
Sulymoshát utca teljes
Szemere Bertalan utca teljes
Tóth Árpád út teljes
Oszlár

VI. Körzet
Deák Ferenc tér teljes
Debreceni út teljes
Irinyi János út teljes
Juhar köz teljes
Külterület teljes
Lévai József utca teljes
Örösi út 34-től páros végig
Pajtás köz teljes
Rózsa út teljes
Sajó út teljes
Salaktér teljes
Szederkényi út teljes
Tárnok utca teljes
Templom út teljes

VII. Körzet

Babits Mihály út teljes
Barcsay Jenő tér teljes
Egressy Béni utca teljes
Gát utca teljes
Hajdú tér teljes
Örösi út 2-32. páros
Örösi út 1-től páratlan végig
Rákóczi utca teljes
Rimaszombat út teljes
Szent István út teljes
Vegyészek útja teljes
Vizafogó köz teljes

6. melléklet a 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Ügyeleti ellátási körzetek

1. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás körzete:
Tiszaújváros, Sajószöged, Nagycsécs, Sajóörös, Oszlár és Tiszapalkonya települések közigazgatási területe.

2. Fogorvosi ügyeleti ellátás körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.

1

A 4. melléklet a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 5. melléklet a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.