Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020(XII.21..)önkormányzati rendelete

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020(XII.21..)önkormányzati rendelete

Hatályos: 2020. 12. 21 - 2021. 01. 01

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020(XII.21..)önkormányzati rendelete

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020(XII.21..)önkormányzati rendelete

2020.12.21.

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Sóstófalva község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §.(4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hatályát veszti a közterület használatáról szóló 3/1999(V.28.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2014(II.20.) önkormányzati rendelet

(3) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014.(IV.26.) önkormányzatúi rendelet

(4) Hatályát vesztin a köztisztaságról szóló 16/2015(IX.09.) önkormányzati rendelet

2. § Záró rendelkezés

(1) A rendelet –az 1. § (4) bekezdés kivételével- a kihirdetést követő napon lép hatályba

(2) A rendelet 1. § (4) bekezdése 2021. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.