Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 12. 10


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2020. (I. 31.)

önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL[1]Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1)[2] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

92.746.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

68.606.613 Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz

569.746.391 Ft

d) maradvány igénybevétele

99.905.231 Ft

(2)[3] A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

532.181.575 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


82.198.577 Ft

c) dologi kiadások

200.968.732 Ft

d) egyéb működési célú kiadások

10 000 000 Ft

e) beruházások, felújítások

2.655.141 Ft

f) engedélyezett létszámkerete

104 fő.


2. § (1)[4] A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

    44.960.000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

        67.809.506 Ft

15.199.052 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

         33.345.798 Ft

(2)[5] A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

93.122.354 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


13.253.952 Ft

c) dologi kiadások

53.108.272 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

17 fő


3. § (1)[6] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

    2.232.958 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

         19.428.247 Ft

3.355.451 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz

           1.391.974 Ft

(2)[7] A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

18.329.986 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


2.921.644 Ft

c) dologi kiadások

6.157.000 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

5 fő


4. § (1)[8] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1 585 000 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

35.015.949 Ft

10.700.416 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz

2.243.935 Ft

(2)[9] A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

34.277.197 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5.256.239 Ft


c) dologi kiadások

7.528.594 Ft,

d) beruházások, felújítások

e) engedélyezett létszámkerete

2.483.270 Ft

8 fő


5. § (1)[10] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

131.982.000 Ft

b) Irányító szervtől kapott támogatás

389.777.199 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele

6.363.023 Ft

(2)[11] A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

274.135.800 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55.165.422 Ft

c) dologi kiadások

192.589.199 Ft

d) pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

556.517 Ft

e) engedélyezett létszámkerete

69 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 50.000,- Ft-ban, azaz ötvenezer forintban határozza meg.


6. § (1)[12] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

208.334.567 Ft

b) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

c) államtól kapott támogatás

1.432.144.804 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

259.075.253 Ft

e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

832.819.346 Ft

(2)[13] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

398.961.633 Ft

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

40.500.000 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

1.531.558.620 Ft

(3)[14] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

280.721.705 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35.242.988 Ft

c) dologi kiadások

513.687.882 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                             

116.380.000. Ft

e) egyéb működési célú kiadások

1.038.901.479 Ft

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

422.197.631 Ft

337.281.928 Ft

(4)[15] A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

1.479.423.694 Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

21.159.954 Ft

c) fejlesztési célú tartalékok

430.022.658 Ft

d) finanszírozási kiadások

27.778.000 Ft

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók

11 fő,

b) közfoglalkoztatottak

131 fő.


7. §    [16] A Képviselő-testület Békés város 2020. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

482.840.525 Ft

ab) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

ac) kapott támogatás

1.432.144.804 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök

865.803.351 Ft

          b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

1.235.768.617 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

194.038.822 Ft

bc) dologi kiadások

974.039.679 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                           

116.380.000 Ft

be) egyéb működési célú kiadások

1.049.457.996 Ft

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

422.197.631 Ft

337.281.928 Ft

          c) a működési költségvetés hiánya 872.182.727 Ft

       d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 872.182.727 Ft


8. §[17] A Képviselő-testület Békés város 2020. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

398.961.633 Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40.500.000 Ft


            b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

1.490.067.167 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

23.159.954 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

430.022.658 Ft


            c) a felhalmozási költségvetés hiánya 1.531.558.620 Ft

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 1.531.558.620 Ft

e)    a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 0 Ft


9. §[18] A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 6.300.192.452 Ft-ban állapítja meg.


10. §           Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


11. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


12. § A Képviselő-testület Békés város 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


13. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


14. § A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


15. § A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


16. § A Képviselő-testület a 2020. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


17. § A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.


18. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.


20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.


21. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza


22. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


23. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.


24. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.


25. § Békés város 2020. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.


26. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.


27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízisalap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.


28. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.


29. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


30. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2019. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


31. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2020. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.


32. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.


33. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.

(3) A polgármester negyedévente köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.


34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2020. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.


36. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.


37. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.


Békés, 2020. január 30.


             Kálmán Tibor s.k.                                             Tárnok Lászlóné s.k.

                 polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. január 31. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

       jegyző

[1]

Módosította a 9/2020. (V. 27.) önkormányzati rendelet, a 11/2020. (VI. 15.) polgármesteri rendelet, a 16/2020. (VII. 31.), a 18/2020. (IX. 4.) és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése.

[3]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése.

[4]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése.

[5]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.

[6]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.

[7]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.

[8]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése.

[9]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.

[10]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése.

[11]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése.

[12]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése.

[13]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

[14]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése.

[15]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése.

[16]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 7.§-a és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[17]

Módosította a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 8.§-a és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

[18]

Módosította a 11/2020. (VI. 15.) rendelet 5. §-a, a 18/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelet 9.§-a és a 34/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 9. §-a.