Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.2.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01 - 2021. 12. 03

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.2.) rendelet módosításáról

2021.12.01.

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § A Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „668.645.574” szövegrész helyébe a „691.802.021” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „532.302.151” szövegrész helyébe az „555.458.598” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „668.645.574” szövegrész helyébe a „691.802.021” szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „297.217.067” szövegrész helyébe a „312.773.514” szöveg,

e) 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „131.119.201” szövegrész helyébe a „138.719.201” szöveg,

f) 6. §-ában a „42.721.754” szövegrész helyébe a „48.564.602” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

2. melléklet

2.1. melléklet

3. melléklet

2.2. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

9.1. melléklet

7. melléklet

9.3. melléklet